משתלת הכפר הירוק. משתלה בכפר

בעניין חוות מקורה נקבע כי: "ה'ערך' הנדרש לצורך 'אחיזה בעד ערך' זהה למושג התמורה של דיני החוזים, היינו, הוא כולל ערך הן במובן של 'תמורה עתידית' והן במובן של 'תמורה מבוצעת' " כן נטען כי השלמת הפרטים בשיק נעשתה ללא הרשאה שכן השיק נגנב לטענתם , וכי לא ניתן גם הסבר כיצד נקבע הסכום של 2,016,000 ש"ח שמולא בשיק
משמעות האמור בסעיף היא, כי ככל שנקבע לגבי אדם כי הוא אוחז כשורה על פי התנאים הקבועים בסעיף 28 לפקודה, הרי שבעלותו בשטר נקייה מפגם וקניינו שלם, ובמצב זה נטל ההוכחה עובר לנתבע להוכיח טענת הגנה טובה, למשל שהקיבול או ההוצאה או הסיחור שלאחריה פגועים ברמאות, כפיה, אלימות ופחד או אי חוקיות כלשהי

משתלה בכפר

הנתבעים טוענים כי ג'לאל לא עשה מעולם עסקה עם עאדל, לא במקרקעין ולא אחרת, לא התחייב לשלם לו סכום כלשהו, ולא קיבל ממנו כל תמורה.

11
תא (מרכז) 53873
תא (מרכז) 53873
אוחז שאינו אוחז כשורה 47
תא (מרכז) 53873
מכאן, שכשהגיע השיק של המשיב לידי המערערת — לא היה בידיה שטר, לא כל שכן שטר שהוא "שלם ותקין לפי מראהו" כלשון סעיף 28 א לפקודה"
בענייננו, נקל לקבוע כי רפי הוא אוחז בעד ערך ראשית, ביחס למועד העברת המשאבים: על התמורה החוזית עונות הן 'תמורה מבוצעת' והן 'תמורה עתידית' executory consideration , שהיא למעשה התמורה הטיפוסית בדיני החוזים
האוחז בשטר זכאי כאמור לעיל לפירעון השטר מידי החייב, אשר בענייננו חתם עליו כעושה השטר, וככל שלחייב טענת הגנה המתייחסת לעסקת היסוד, עליו הנטל להוכיחה

תא (מרכז) 53873

הערך הנחוץ לאחיזה כשורה יפורש בהתאם למקובל בכלל תקנות השוק.

21
תא (מרכז) 53873
תא (מרכז) 53873
משתלה בכפר
הווי אומר, התחייבות שטרם בוצעה לא תיחשב לערך לצורך האחיזה כשורה