דוח מע מ מקוון. הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)

בהפקה הראשונה מוצג החלון הבא: בחלון זה מופיעה הכותרת: הפקה ראשונה בשיטת איסוף תנועות היסטורי לכן, אם חשבוניות רכש מסוימת מגיע לאחר שהוגש דוח מע"מ לדוגמה חשבונית רכש מחודש יולי 2013 שהגיעה לעסק בחודש נובמבר 2013 , רושמים אותה כרגיל בהתאם למבנה הרישום שהוצג לעיל
כרטיס חכם זה ישמש גם לצורך העברת הדיווח של המייצג עצמו אם מתחת לכותרת שגוי מופיע מספר, יש להקליק עליו ולבדוק את הסיבה לשגיאה

דוח מעמ מקוון מהדורה 2010

חלון זה ישמש מעתה לדיווח המע"מ.

19
מועדים הגשת דיווח מקוון
העוסקים נכנסים לתחולת החוק על פי היקף וסוג פעילותם
החייבים בדיווח המקוון
שתף חברים במידע 111 מועדים הגשת דיווח מע"מ מקוון מועדים הגשת דיווח מע"מ מקוון שלום רודד, עד מתי צריך לדווח למע"מ ולשלם את המע"מ בפועל שמעתי שאפשר עד 30 לחודש עבור חודש הקודם האם זה נכון? החל בשנת 2016 יגישו החייבים בדיווח מפורט — דיווח מקוון, דוח תקופתי באופן מקוון לא ניתן לדווח באמצעות פנקס
דיווח מקוון
יצוין כי קביעת סכום החשבונית החייבת ברשומת פירוט 5,000 ש"ח מצויה בסמכות מנהל רשות המסים, והוא רשאי לשנותו מעת לעת ולפרסם הודעה בעניין
פרטים על התקנות ניתן לקרוא באתר רשות המסים: לשאלות נוספות נא להקליק על צלמית עזרה, הנמצאת על שולחן העבודה שלכם, או בדף הבית באתר שלנו יש לסמן את הסעיף: התוכנה שולפת אוטומטית את החשבוניות שהגיעו באיחור
תמיכה ומוקד טלפוני במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 להלן:" החוק" , אשר פורסם ביום 23 כמו כן, יש להוסיף ולהגיש את ההודעה בכתב הנדרשת על-פי תקנה 24א לתקנות מע"מ לצורך הכרה בחוב כחוב אבוד

דיווח מקוון ומפורט משנת 2010

חשבשבת מאפשרת לציין את החתך של חשבוניות רכש שהגיעו באיחור ושל תנועות תיקון באמצעות שדה אסמכתא 3.

18
דיווח מקוון
בכל הפקה התוכנה אוספת את כל התנועות שלא סומנו, בטווח של עד 6 חודשים מתאריך עד
דיווח מקוון ומפורט משנת 2010
כל זאת, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב את הדיווחים על העסקאות עם הדיווחים על התשומות
דוח מעמ מקוון מהדורה 2010
הגורם המאשר של כרטיסים חכמים כיום היא חברת קומסיין, אשר אושרה לצורך כך על פי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001