משרי הבריאות. שר הבריאות: נסגור את נמל

ממשרד הבריאות נמסר בנושא כי "עמדתנו היא שיש לצמצם את חשיפת הציבור לגליפוסט כמו גם לחומרי הדברה נוספים בייחוד בקרבת מבני מגורים ומבני ציבור כגון בתי ספר מתחילת השבוע חלה עלייה במספר הנוסעים שיוצאים לחגוג את חג הקורבן בחו"ל
הכניסות והיציאות מישראל יהיו תחת פיקוח הדוק, אבל לא נסגור את נמל התעופה" הכניסות והיציאות מישראל יהיו תחת פיקוח הדוק, אבל לא נסגור את נמל התעופה"

שרת הבריאות הנכנסת יעל גרמן: כדי

היה לועדת הרישום יסוד להניח, שמידע העשוי להעיד על מצב בריאותו של עוסק בפסיכולוגיה או מבקש רישום נמצא בידי מוסד רפואי או רופא שטיפלו בו, או שמסמך העשוי להעיד כאמור נמצא בידי אדם פלוני — רשאית היא, לפני שתחליט לחייבו בהתייצבות לפני ועדה רפואית, לדרוש מבעל המידע או המסמך שימסרנו לה, והנדרש חייב לעשות כן.

18
חוק הפסיכולוגים
העיתונאית מארי מוניק רובין, שחקרה לאורך שנים את השפעת הגלייפוסט בעולם, טענה בראיון לערוץ טלווזיה צרפתי כי מדובר ב"מוצר הרעיל ביותר שהומצא על ידי האדם"
מועצת הפסיכולוגים
בעקבות הערכות בטיחות אלה, החומר גלייפוסט אושר מחדש באירופה וממשיך להיות מאושר בארה"ב
משרד הבריאות: נתוני התחלואה מדאיגים אך לא איבדנו שליטה על המצב
לפי משרד הבריאות, 5,616 ישראלים אובחנו אתמול כחיוביים
זאת בשל דרישת משרד החקלאות המעוניין למנוע כניסת מזיקים לארץ הוא ציין שיש כרגע יותר ממיליון ישראלים שטרם התחסנו
אני מקווה שכאשר אצא מכאן בעוד ארבע שנים תהיה זו המשרה הנחשקת בישראל לדברי הורוביץ, "סביר להניח שמדינות נוספות ייכנסו בקרוב לרשימת המדינות האסורות

מועצת הפסיכולוגים

אתמול עברו בעמדות בדיקות הקורונה בנתב"ג קרוב ל-18,500 בני אדם.

4
משרד הבריאות: נתוני התחלואה מדאיגים אך לא איבדנו שליטה על המצב
מניעת התדרדרות קוגניטיבית במחקר שנערך באוניברסיטת הרווארד נמצא כי צריכה קבועה של אוכמניות מפחיתה את הסיכון להתדרדרות קוגניטיבית
משרד הבריאות: נתוני התחלואה מדאיגים אך לא איבדנו שליטה על המצב
יעקב ליצמן יהדות התורה , מי שנשא בקדנציה האחרונה בתואר "סגן שר הבריאות" אולם נחשב בפועל לאחד משרי הבריאות המוצלחים והפעלתנים שהיו במשרד, אמר: "אני עוזב את תפקידי בסיפוק רב, בראש מורם ובגאווה גדולה נוכח העשייה המרובה שזכיתי בה למען מערכת הבריאות של כולנו"
שר הבריאות בדיון על הקורונה: נסגור את
מצאה ועדת המשמעת כי הפסיכולוג לא עבר עבירת משמעת, והחלטתה הפכה סופית, יעמיד המנהל לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובכל דרך נוספת שיורה, את נוסח ההחלטה שוועדת המשמעת התירה לפרסום, ויאפשר למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה; ועדת המשמעת תקבע את הנוסח שיותר לפרסום, תוך עילום שם הפסיכולוג והשמטת פרטים שיש בהם כדי לזהותו, ותוך עילום שם המטופל הנוגע בדבר או המתלונן והשמטת פרטים שיש בהם כדי לזהותו, והכול אלא אם כן הורתה אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה; לבקשת הפסיכולוג, תפרסם הוועדה את החלטתה בציון שמו