מילואים אזור אישי. משוחררים מצבא קבע

מומלץ לוודא שישנה התאמה בין הפרטים בטופס למידע המדווח לרישומי המחשב הצה"לי למידע נוסף ראו וכן באתר המוסד לביטוח לאומי בהתאם ל, מי שמשרתים במילואים זכאים לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי
לאחר 90 ימים מיום השחרור, הוא יהיה זכאי לתגמול על-פי מעמדו לפני השירות, כמו כל אדם אחר איש צוות אוויר משוחרר מקבע שהתחיל ללמוד לאחר שחלפו 90 ימים מיום שחרורו, ישולם לו תגמול המילואים כך: בתקופה שבין היום ה-91 מהשחרור לבין התחלת הלימודים ישולם לו תגמול המילואים בשיעור מינימום, ומיום שהתחיל ללמוד ישולמם לו התגמול על-פי הכנסתו מקבע

אישור על שירות מילואים (טופס 3010) (מושג)

זאת בתנאי שהתחיל את השירות הראשון בתוך 60 ימים מיום השחרור, ומסיום תקופת השירות הראשון עד התחלת תקופת השירות השני לא חלפו 60 ימים.

11
אישור על שירות מילואים (טופס 3010) (מושג)
אם לא קיבל את התגמול לאחר 3 שבועות מסיום השירות, עליו
משוחררים מצבא קבע
הטופס מוגש למעסיק, או למוסד לביטוח לאומי במקרה שבו החייל הוא עובד עצמאי לצורך קבלת טופס 3010 הידוע גם בכינוי "לוקש" מהווה אישור מצה"ל על ביצוע שמ"פ ונדרש, בין היתר, לצורך קבלת מהמוסד לביטוח לאומי
תשלום עבור שירות מילואים (זכות)
למרות זאת, אם חלפו יותר מ-60 ימים בין שירות מילואים שקדם לשירות בתנאי קבע לשירות מילואים שהיה לאחר השירות בתנאי קבע, לא תילקח תקופת השירות בתנאי קבע בחשבון 60 הימים האלה, ויראו בה שירות מילואים רגיל
ב-75 הימים ייכללו גם שבתות וחגים, ימי חופשה בשכר או שלא בשכר , ימי היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה כמו כן אין להחסיר סכום המשולם לעובד בכל מקרה, גם אם נעדר מעבודתו כגון בונוס שנתי או תשלום
עליו לדווח מיד על התחלת עבודתו כשכיר או עצמאי או על הפסקת לימודיו

משוחררים מצבא קבע

שירות מילואים בתנאי קבע שירות מילואים שנקבע על-ידי הצבא כשירות בתנאי קבע נחשב כשירות בקבע גם לעניין תגמול המילואים, בהתאם לכללים המפורטים למעלה.

29
תשלום עבור שירות מילואים (זכות)
המוקד, שמספרו 02-6463010, פועל בכל שעות היממה
תשלום עבור שירות מילואים (זכות)
משוחררים מצבא קבע שהם אנשי צוות אוויר משוחרר מצבא קבע שהוא איש צוות אויר יכול להמשיך לקבל תגמול מילואים לפי הכנסתו מצבא הקבע, גם לאחר 90 ימים מיום השחרור, על-פי הסכם מיוחד לצוות אוויר, ובלבד שהוא עונה על כל התנאים הבאים: הוא אינו עובד כשכיר ולא כעצמאי
תשלום עבור שירות מילואים (זכות)
במהלך 5 ימים מתוך תקופת השירות העובד גם עבד במקום עבודתו