בסיס וצורן סופי או שורש ומשקל. סיכום שם עצם: גזירה מסורגת

נעיר כי אין בהחלטה על ניקוד משקל פַּעְלָן כדי לקבוע מה דרך תצורתן של המילים הנזכרות בכלל — אם נוצרו מלכתחילה בדרך של שורש ומשקל או שיסודן בהוספת סיומת ־ָן לשם עצם על כך ראו את ההסבר אחת הדרכים ליצירת מילה חדשה בעברית היא דרך התצורה בסיס וצורן
סרטוני וידאו בלשון ברמה הגבוהה ביותר מכל מקום ובכל זמן נראה שהבחנה "גורפת" בין שתי דרכי התצורה אינה אפשרית

סיכום שם עצם: גזירה מסורגת

אצלנו תוכלו למצוא את כל ההסברים בנושא שאלות על שורש ומשקל ועל בסיס + צורן סופי ובנושאים נוספים של הבנת הנקרא, תחביר ודקדוק.

26
לשון/תצורת השם/בסיס וצורן
וזה הרקע להחלטה: בעבר, כפי שאפשר לראות במילונים ישנים ובספרי דקדוק, היו שהבחינו בין פעלן שאין בו דגש חזק בע' הפועל, כגון בַּכְיָן, שַׁמְרָן, ובין פעלן בדגש חזק בע' הפועל שקשרו אותו לבניין הדגוש פיעל, כגון בַּדְּרָן, חַיְּכָן, שַׁקְּרָן על פי בִּדֵּר, חִיֵּךְ, שִׁקֵּר
שאלות על שורש ומשקל ועל בסיס + צורן סופי
לעתים הבסיס שאול מלעז ואילו הצורן עברי
שורש + תבנית = משקל / בסיס + צורן סופי
הוחלט אפוא ללכת בעקבות הרוֹוח במקורות ולקיים משקל אחד בלבד שאינו דגוש — לא בדגש חזק ולא בדגש קל
בקביעה זו אין כדי לשלול שלילה עקרונית יצירה של שמות בסיומת ־ָן משמות סגוליים: השם דַּעְתָּן גזור מן השם דַּעַת שכן שורשו יד"ע ולא דע"ת, ולכן בא בו דגש בל' הפועל נספח: אברהם אבן־שושן ומשקל פעלן אברהם אבן־שושן נהג במילונו "מילון חדש" משנות החמישים ו"המילון החדש" משנות השישים לנקד את המילים ממשקל פעלן הקשורות לבניין פיעל בדגש: וַתְּרָן, סַדְּרָן, פַּזְּרָן, שַׁקְּרָן על פי וִתֵּר, סִדֵּר, פִּזֵּר, שִׁקֵּר וכדומה
וכיצד נסביר את תצורת השם קַלְפָן שאילו נגזר במישרין משם העצם קְלָף, הייתה צורתו קְלָפָן , את תצורת בַּמַּאי שאילו נגזר במישרין מבָּמָה, היה מנוקד בָּמַאי ואת השם הַגַּאי האומנם גזור הוא במישרין מהֶגֶה? סקול פיתחנו שיטת למידה חדשה וייחודית ללימוד לשון בקלות ובצורה ברורה, בעזרת המורים המובילים בארץ, חומרי לימוד איכותיים ורלוונטיים, תרגול מלא ופתרונות בבוא האקדמיה להכריע בשאלת ניקודם של 'כלבן', 'קרתן' ו'רפתן', היא העדיפה את הניקוד בלא דגש, כדרך המלך במשקל פַּעְלָן: כַּלְבָן, קַרְתָן, רַפְתָן

הבחנה בין בסיס + צורן סופי (מוספית) לבין שורש + משקל

האקדמיה ללשון העברית דנה כמה פעמים בניקודו של משקל פַּעְלָן וביקשה להכריע אם יש יסוד להבחנה זו בין שני המשקלים או שמא מוטב לקיים משקל אחד בלבד.

13
שורש + תבנית = משקל / בסיס + צורן סופי
נשאלה השאלה כיצד ינוקדו השמות כלבן, קרתן ו רפתן, הבאים בדגש במקצת המילונים
סיכום שם עצם: גזירה מסורגת
קיימים שני צורני גזרה: צורן סופי - מיתוסף בסוף הבסיס
שורש + תבנית = משקל / בסיס + צורן סופי
לעתים הצורן הסופי שאול מלועזית