פסגת שפרעם. ShieldSquare

האוכלוסייה הכפרית כללה 3,560 מוסלמים ולא נכללת בטבלה לעיל היהודים האחרונים עזבו את העיר ב בשל קשיי פרנסה
מצודה זו נחשבת לאתר ה הגדול ביותר בגליל על פי המפקד שערך בשנת 1839, היו בשפרעם 107 יהודים, כולם ספרדים

שפרעם

עם התיישבו בעיר גם מוסלמים, ובסביבות או ה-, ב, נוספו אליהם גם.

שפרעם
התוכנית הראשונית של המצודה בקשה להקים מבנה שיאפשר קו ראייה אל מצודת אחיו של אל עומאר ב, אך הבנייה נפסקה בקומה השלישית, כנראה בגלל המחסור במשאבים ובשל חוסר הביטחון בגליל בזמנו
שפרעם
הכנסייה נבנתה על יסודותיה של כנסייה קטנה משנת 1723 על ידי הכומר תומאס דיאס
ShieldSquare
במקום שבו עמדה הכנסייה ניצבת כיום כנסיית המנזר ובה נראים חלק מ ה שנשאו את תקרת הכנסייה הקדומה
במסגרת הקמת תוקם תחנה בכניסה הדרומית לעיר,הדבר צפוי לשפר את רמת התחבורה באזור ולתת מענה לתושבי העיר אחרי הכיבוש הצלבני נבנתה ביישוב בשם "ספרן" שיבוש של השם שפרעם
כרמז לאגדה על המנהיג המוסלמי נולד בשנת 580 ששתה ממי המעין בעיר והבריא מחוליו, ואולי עקב כך - שונה שמה בהגייה המקומית לשפא עמר טען כי סיבת עזיבתם היא הלחץ הכלכלי הכבד של הממשלה העות'מאנית, כמו גם התנכלות השכנים הנוצרים, להם נאלצו למכור את קרקעותיהם

ShieldSquare

עם תבוסת קאוקג'י נמלטו מהעיר רוב תושביה המוסלמים ונשארו בה כ-3,000 תושבים מרביתם היו נוצרים ומיעוטם דרוזים.

2
שפרעם
בקומה הראשונה שכנו והקומה השנייה שימשה למגורים
שפרעם
אוליפנט העריך ב שאוכלוסיית שפרעם מונה כ-2500 נפש: 1500 נוצרים-יוונים, 600 דרוזים, 300 מוסלמים ו-100 יהודים
ShieldSquare
מביקורם של ה ו ועלייתם לרגל במאה ה-16 ליישובים שונים בגליל, ובכללם שפרעם, ניתן ללמוד כי היישוב היהודי אותה תקופה היה דל או שנעלם לחלוטין