דיווח מע מ. מס ערך מוסף

למעשה מוצא מבסיס המס השלב הפטור בלבד במדינות מסוג זה מקובל באזור הגבולות בין הפרובינציות, לבצע קניות בפרובינציה השכנה, ובכך לחסוך חלק מתשלומי המע"מ
ההוראות לעיל יחולו גם על הדוחות להחזר מע"מ, בשינויים המתחייבים מעבר לשימוש בחתימה לצורך דיווחי מע"מ ניתן לחתום על מסמכי אופיס ומיילים וכן על קבצי PDF מותנה ברכישת תוכנה נוספת

דיווח: הפטור על קניות ברשת יבוטל במסגרת תקציב 2020

הדוח פרט לדיווחים הכוללים מספר קטן של חשבוניות כאמור להלן בסעיף 2.

20
מועדי דיווח לשנת מס 2021
שידור קובץ שהופק במערכת החשבונות; ב
מס ערך מוסף
אחד מתפקידי המכון, המוגדר בחוק, הנו מתן אישורי תקן לטובין מיובאים טרם התרתם לשיווק ולמכירה בארץ
דיווח מקוון ומפורט משנת 2010
השרות מבוצע על ידי חברת קומסיין כקבלן של משרד האוצר
במדינות מסוימות , יש מע"מ אפס על או בשפה המקומית לעידודה משרד האוצר מאפשר לציבורים שונים להתחבר לשרותי המשרד באמצעות כרטיס ובו אמצעי זיהוי חכם וחתימה אלקטרונית
כמו כן, במקרה בו מספר ספקים, הרשומים באותו איחוד עוסקים, מבצעים עסקאות עם אותו קונה ומנהלים עמו התחשבנות כספית נפרדת, רשאי הקונה לציין בדוח המפורט שעליו להגיש את מספר הרישום במע"מ של כל ספק כאמור במקום מספר הרישום של איחוד העוסקים בו הספקים רשומים מערכת רישוי זמין הינה מערכת מידע ייעודית של משרד הפנים אשר מטרתה לאפשר הגשה ממוחשבת ומקוונת של בקשות להיתרי בנייה בעיריות ובמועצות המקומיות וביצוע ניהול ומעקב של כלל המרכיבים הכרוכים בהיתרים אלו, בקרב משררדי הממשלה, הרשויות המקומיות, גורמים מאשרים ועורכי הבקשות

דיווח מקוון ומפורט משנת 2010

הדיווח המפורט יוגש באופן מקוון בלבד.

19
בעקבות ההסלמה: הוארך מועד דיווח ותשלום דוחות ל
החברה היחידה המוסמכת היום בישראל להנפיק כרטיסים חכמים נושאי חתימה אלקטרונית מאושרת לצורך עבודה במערכת מסלול היא חברת קומסיין
דיווח מקוון ומפורט משנת 2010
לצורך תיקון חשבונית שדווחה באופן שגוי, יש תחילה לבטלה - כלומר, לרשמה בסימן הפוך, כשכל הפרטים האחרים זהים לפרטים שדווחו, ואח"כ לרשום את החשבונית בצורה הנכונה
דיווח: הפטור על קניות ברשת יבוטל במסגרת תקציב 2020
על רקע הדיווח נרשמו עליות במניות קמעונאיות האופנה בישראל, בראשן פוקס 5