על שלושה דברים העולם עומד. משנה אבות א ב

דרוש גם שבלב האדם לא יהיה מקום לרגשות כעס, נקם והדומה להן חפשי תשובות נוספות לשאלה: מה כיום מחליף את עבודת הקורבנות אליה התכוונה המשנה
הדין, האמת והשלום הם מקיימי העולם, משום שיש בהם במידת מה קיום של שלושת עמודי העולם — התורה, העבודה וגמילות חסדים מטלת הביצוע כוללת חלק עיוני, עבודת שטח בה יתנסו התלמידים ולבסוף הגשת תוצר יצירתי המסכם את הנלמד

מחשבת אבות

גם התמעטה גמילות חסדים, שכן נתרבו צרכי הנזקקים, וקצרה יד אחיהם מלהושיע.

20
על שלושה דברים העולם עומד. אבות א', משנה ב'
נסי לתאר כיום כשאין עבודת הקורבנות, איזה ערך מחליף בינתיים את אותה עבודה ועליו מוחזק כיום העולם
משנה אבות א ב
הקליטי את עצמך מספת לילדים את המשנה כסיפור לפני השינה
על שלושה דברים העולם עומד. אבות א', משנה ב'
כי יהיו שרידי ה' יחידי סגולה שיתקיים על ידם השלשה עמודים שבמשנת שמעון הצדיק
שבברית בין הבתרים הבטיח הקב"ה שאפילו ישראל חוטאים יקוים בריאות העולמ בזכות הקרבנות דברי שמעון הצדיק מכוונים כלפי העולם במובן של יקום — העולם כולו לשם מה נברא? כל אחד מן הדברים הוא בעל מעלה עצמית, אולם שמעון הצדיק משמיענו כאן שהעולם 'עומד' על שלושתם רק כשהם יחד
הוא אינו מדבר על תכלית בריאת העולם, אלא על אותם דברים המקיימים את העולם בהווה, בחיי היום יום ובוודאי אם כן שאי אפשר לתורה בלי עבודה ובלי גמילות חסדים

פרקי אבות

ולעיל מיניה כתיב כאשר זממתי להרע לכם וגו' כן שבתי זממתי בימים האלה להטיב את ירושלים ואת בית יהודה אל תיראו אלה הדברים אשר תעשו וגו'.

4
משנה אבות א ב
לכך מפרשה על קבלתה ויהיה פירוש הכתוב אם לא בריתי שקבלתם יומם ולילה
פרקי אבות
חלק שני - עבודת שטח: בחברה הישראלית קיים מתח רב סביב ערך לימוד התורה
מחשבת אבות
בו מוצגת אימרתו של שמעון הצדיק
דדין היינו מעשה, ואמת היינו דיבור חלק ראשון - חלק עיוני: שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק הָיָה מִשְּׁיָרֵי כְּנֶסֶת הַגְּדוֹלָה
אולם בכל הנוגע לגמילות חסדים כשלעצמה, מדוע יגרע ערכה העצמי ללא תורה ועבודה? דרך אישיותו באה לידי ביטוי כל התקופה של בית שני, שבה התהוותה התורה שבע"פ בסגנון הידוע לנו במשנה לעומתו אמר שמעון הצדיק משנה ב' על שלשה דברים העולם עומד על התורה, ועל העבודה ועל גמילות חסדים

פרקי אבות

חקרי בסביבתך אגם דתי, חרדי וחילוני.

18
פרקי אבות (א'
עליו להקפיד שכל דבריו, יהיו באמת וביושר
פרקי אבות (א'
עם כל זה לא היה צריך לקיום העולם ג"כ זולת אלו השלשה
פרקי אבות
אולם בדורו של רבן שמעון בן גמליאל המצב היה שונה בתכלית: העבודה בטלה, שהרי הבית נחרב ופסקה עבודת הקרבנות