بلاد ما وراء النهر. ماهي البلاد التي يطلق عليها إسم,بلاد ماوراء النهرين؟

Svat Soucek, , , 2000, p Philadelphia, PA: Da Capo Press
Mapping Mongolia: Situating Mongolia in the World from Geologic Time to the Present

قصة الإسلام

London: The Royal Asiatic Society.

29
آسيا الوسطى: قصة الإسلام في بلاد ما وراء النهر
The area had been known to the ancient Iranians as , a term used in the Persian national epic , and to the Romans as Transoxiana Land beyond the
ذكر فتوحات قتيبة بن مسلم في بلاد ما وراء النهر
The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume V: Khe—Mahi
فتح بلاد ما وراء النهر
It was defined within the classical world of Iran to distinguish it from proper, especially its northeastern —a term originating with the —although early Arab historians and geographers tended to subsume the region within the loosely defined term designating a much larger territory
The territories of , Sogdiana, , and were located in the southern part of Transoxiana; , , and were located in the northern part Cities of the Middle East and North Africa: A Historical Encyclopedia
At the outset, however, those nearby parts of Central Asia with which the Arabs were familiar were often subsumed into the vast and ill-defined province of Khorasan, embracing all lands to the east of , , and " online• London: The Royal Asiatic Society The region was one of the provinces of the of Persia under the name

بلاد ما وراء النهر

The Arabic term passed into Persian literary usage and stayed on until times.

8
السبورة: ما هي بلاد ما وراء النهر ؟
Philadelphia: University of Pennsylvania Press
قصة فتح بلاد ما وراء النهر
Los Angelas: University of California Press
بلاد ما وراء النهر
Edmund Bosworth, 2002 , Encyclopaedia Iranica online• Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology
Philadelphia, PA: Da Capo Press Philadelphia: University of Pennsylvania Press
Philadelphia: University of Pennsylvania Press Quraishi, Silim "A survey of the development of papermaking in Islamic Countries", Bookbinder, 1989 3 : 29—36

فتح بلاد ما وراء النهر وبلاد السند في عصر معاوية بن أبي سفيان

.

9
تضم بلاد ما وراء نهر جيحون في الوقت الحاضر جمهوريات ... بلاد ما وراء النهر
قصة الإسلام
ماهي البلاد التي يطلق عليها إسم,بلاد ماوراء النهرين؟