צריך עיון. List of Aramaic acronyms

רווקה חרדית שהפנימה את החינוך שקיבלה, רואה ברווקות תקופת מעבר חסרת משמעות משל עצמה — בהגדרה כיוון שכך, יש הבוחרות לעזוב את הבית בשקט, מבלי לעורר הדים מיותרים
כל אלו סוללים את דרכן של הרווקות החוצה, לעבר מגורים עצמאיים רוב הכותבים הם חרדים, חלקם אקדמאים ובעלי מקצועות חופשיים

מילון אבניאון

שעזבתי אותו" "שלוח לשם" — "שולח לשם" "וביקורות מקוריים" — "וביקורות מקוריות" ויש עוד כנ"ל.

מילון אבניאון
לשינויים אלו השלכות רבות על עולמה הפנימי, על קשריה עם משפחתה ועל זיקתה לקהילה
צריך עיון (כתב עת)
ועם כל הכבוד, הצגת עצמך ודיעותיך בתור "החרדי והיהודי המקורי", לא מוסיפה לך הערכה
List of Aramaic acronyms
כתב העת מנתח סוגיות אקטואליות כמו מעמדן של נשים בחברה החרדית, שילוב חרדים באקדמיה, תופעת הרווקות במגזר החרדי , ה וה החרדיים ועוד נושאים שמנותחים בכלים אקדמיים ותורניים
כתב העת מנתח סוגיות אקטואליות כמו מעמדן של נשים בחברה החרדית, שילוב חרדים באקדמיה, תופעת ה במגזר החרדי , ה וה החרדיים ועוד נושאים שמנותחים בכלים אקדמיים ותורניים כלומר, כמו שזה לא אפשרי ככה זה לא אפשרי
בשניהם ניתן למצוא מתאם חיובי בין אימוץ אורח חיים מודרני לגיל הנישואים המאמיר ועוד קריירה שכביכול בא להיטיב לחיים?! במאמר זה בחנתי את הזהות האישית, המשפחתית והקהילתית של רווקה מתבגרת בצל הרווקות

Publications

כלומר אתה באמת לא יכול לעזור לו.

5
מילון אבניאון
מגורים בבית כרוכים בטבורם באתוס של האישה הביתית: הרעיון שהאישה מגשימה את עצמה במסגרת הבית מוצא את ביטויו הראשון במגורי האישה בבית הוריה
‎צריך עיון on Apple Podcasts
Also used to indicate the 613 corresponding organs and veins of the human body
לנפשה של פנויה
ק"ו אנו כבנים וכבנות צריכים להוריד בשביל הורינו את הכובע
עו"ד עמית חדד - בוגר פקולטה בולט ומוביל ששם את השם "חדד" במשרד חדד רוט ושות' מצד אחד קיים רצון שלא לפגוע ברגשות המשפחה והחברה, ואילו מהצד השני קיימת כמיהה לטריטוריה עצמאית ולמגורים בחיק קבוצת שווים
שידוך רודף שידוך, והחיפוש אחר מועמד ראוי דומה מעט לחיפוש אחר עבריין נמלט — רשימה של קווי אופי, תיאורי פרופיל מפורטים, וחקירות צולבות של כל החשודים בזיקה אל הנידון שמיטת החובות החברתיות חושפת מציאות חדשה נטולת גבולות והגבלות קהילתיות

צריך עיון (כתב עת)

בהנחיית ד"ר עירא לכמן עו"ד בכירה במשרד תדמור-לוי, יושבת ראש הועד המנהל של מועדון בוגרי הפקולטה הכי חשוב , וכמובן לא יכלנו לוותר על מנחה שלמדה תואר שני ודוקטורט במשפטים באוניברסיטת UCL.

מילון אבניאון
הרווקות היא חלק בלתי נפרד מתצרף מדהים המרכיב תמונה שלמה שטרם נחשפנו אליה
List of Aramaic acronyms
למה זה כל כך חשוב להבין
Publications
אני מאמין בפיתוח אחריות אישית, בלא לשבת בחיבוק ידיים ולשאת את הרעה כי אם לפעול בכל זמן שניתן, היכן שרק ניתן עד כמה שניתן