מיקוד לפי רחוב. מיקוד אוטומטי

נקרא על שם העיר באיטליה שבה ישבה משפחתו משום כך גזרה הוועדה כי "אין לקבוע שמות־זיכרון קבועים, מפני הכבוד, ויש לקבוע שמות ארעיים, לשם נוחות התושבים בלבד, שמות שיוחלפו במשך הזמן
סייע לקרל נטר בייסוד בית־הספר החקלאי מקווה ישראל נחשד בנטייה לשבתאות בשל היותו מקובל וזאת אף־על־פי שהיה מהרבנים שחתמו על חרם נגדה

מדריך רחובות תל אביב יפו/א

ב־1924 עלה לארץ־ ישראל ועבד כעיתונאי.

מיקוד כתובת תל אביב
בימי קדם נחשב לראש חודש למעשר בהמה
מיקוד אוטומטי
היה בנו של השופט גדעון מפילגשו בשכם, התנשא למלוך בעזרת אחי אמו, הרג את שבעים אחיו, ורק יותם נמלט מהטבח
מדריך רחובות תל אביב יפו/א
מתומכי הציונות וממייסדי האוניברסיטה העברית בירושלים, אזרח הכבוד הראשון של תל־אביב 1923
ב־1946 נבחר לרב של תל־אביב, ומשנת 1964 עד 1972 כיהן כרב ראשי לישראל ייסד חברת הפקה בשם סרטי כרמל, ועמד בראשה
קובץ הסאטירות שלו נקרא הצופה לבית ישראל ב־1090 כבשו המורביטים את עירו, והקהילה היהודית נחרבה

מיקוד (ספרות)

ייסד את המשביר המרכזי וניהל אותו כל חייו.

22
איתור מיקוד בירור מיקוד דואר ישראל אתר המיקוד המעודכן
כתב ספרי פילוסופיה, ובהם פירושים לכתבי אפלטון ואריסטו
מיקוד אוטומטי
משמעות השמות: מישהי לא ידועה ו־סתם מישהי שאין נוקבים בשמה
מיקוד כתובת תל אביב
הבתים בשתי הסמטאות נבנו להשכרה בידי מאיר גצל שפירא, שרכש קרקעות בתל־אביב ובנה שכונה בדרום העיר הנקראת בשמו