רשות האכיפה והגבייה אזור אישי. הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ

המסלול המקוצר החל לפעול באוגוסט 2009 במרכז לגביית קנסות נגבים בעיקר חובות לאוצר המדינה
על פי חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, גובה המרכז חובות רק עבור משרדי ממשלה ורשויותיה, אולם על מנת לחסוך מקורבנות העבירה את ההתמודדות בפתיחת תיק הוצאה לפועל ובניהולו באופן עצמאי, תוקן חוק המרכז באופן המסמיך אותו לגבות את כספי הפיצוי עבור קורבן העבירה מבלי שיהיה מעורב בהליך מדובר במערכת מחשוב בטכנולוגיה מתקדמת הכוללת אתר אינטרנט אינטראקטיבי

בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)

דיונים יתקיימו בהתאם להחלטות הרשמים.

21
רשות המסים
לטענת העובדים, למרות ניסיונות ההידברות, במשרד האוצר מתעלמים מהם
בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
התיקון בחוק עתיד לשפר באופן משמעותי את הגבייה במרכז ולהעלות את שיעור הגבייה במידה נכרת
בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
המרכז פועל מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995
במהלך השנים תוקן חוק ההוצאה לפועל פעמים רבות על הגורם המוסמך לדון בבקשות ולתת החלטה תוך שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים ותוך איזון מתמיד בין זכויותיו של הזוכה לבין זכויותיו של החייב
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ההסתדרות לא תעמוד מנגד כאשר עובדים מופקרים לשינויים ארגוניים אשר משפיעים לרעה על תנאי עבודתם

בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)

מטרת המערכת היא לאזן בין שני הלקוחות העיקריים של הרשות — הזוכים והחייבים — ולשפר את השירות הניתן להם.

4
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו
רשות האכיפה והגבייה
המרכז לגביית קנסות פועל לגביית פיצוי עבור קורבנות העבירה כבר משנת 1996
בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
על פי המבצע ניתנת הנחה של 40% על כל הקנסות שצברו פיגורים למשך 4 חודשים
מחזיק התיק הארצי של עובדי רשות האכיפה והגבייה בהסתדרות עובדי המדינה, אבנר סולטני, מסר כי "כנראה שהפגיעה באזרחים לא מפריעה לאנשי משרד האוצר, אשר אינם עושים דבר וחצי דבר, על מנת לפתוח עמנו במשא ומתן ולפתור את הסוגיה במהרה תיקון 16 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שינה את המועד הקובע לתשלום לנפגע עבירה המבוצע על ידי המדינה באמצעות המרכז לקטין, כך שהזכאות לתשלום היא למי שהיה קטין ביום ביצוע העבירה
מוקד המידע והשירות של הרשות יפעל כרגיל מ 8:00 עד 18:00 תיקים המתנהלים במסלול המקוצר זוכים לטיפול לשכה מיוחדת מתוך שאיפה לגבות את החוב בזמן הקצר ביותר עד שמונה חודשים ללא צורך במעורבות של הזוכה

מול הרפורמות: שביתה מתמשכת ברשות האכיפה והגבייה

תיקון שהוכנס בחוק הכניס סעיפי "סל" אשר הלכה למעשה מאפשרים למרכז לגבות כמעט כל חוב לאוצר המדינה.

13
ועד רשות האכיפה והגביה: מהעובדים רק עולות, השכר נשאר
בין היתר נגבים במרכז קנסות משטרה וקנסות של בית משפט לתעבורה, אגרות משפט שלא שולמו, קנסות מינהליים של משרדי ממשלה השונים ועוד
בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
לטענת ההסתדרות, למרות ניסיונות הידברות עם אנשי משרד האוצר, שם מתעלמים מנציגות העובדים
הטבות והקלות בהוצאה לפועל לחייבים בעלי חוב נמוך מ
על פי התיקון לחוק, רשם יכול לתת הפטר לחייב שהיה חייב מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים האחרונות טרם הגשת בקשת ההפטר, לפחות; סך חובותיו, הן בהוצאה לפועל והן מחוץ להוצאה לפועל, לרבות חובות שאינם בני-הפטר, עומד על 800,000 שקלים חדשים או פחות; אין לו נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, למימוש או למכירה למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה; והוא עמד בצו התשלומים שקבע לו הרשם, בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר; אין בקשת שתלויה ועומדת לגבי החייב ולא מתנהל נגדו הליך או לא הוכרע לגביו במסגרת הליך שהתנהל בעניינו